Mariana Lizbeth Samchez Chavarria, 1°Periodo 2019-2020.